Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.03.2024 – 20.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.03.2024 – 20.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.03.2024 – 20.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.03.2024 – 20.03.2024

● Hotărâre nr. 195 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (M.O. nr. 210/13.03.2024)
 
● Ordin nr. 211/28/391 emis de M.T.I./M.A.I./M.F. pentru modificarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016 (M.O. nr. 212/13.03.2024)
 
● Lege nr. 47 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene şi modificarea altor acte normative (M.O. nr. 215/14.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 4 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală (M.O. nr. 223/18.03.2024)
 
● Lege nr. 49 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (M.O. nr. 225/18.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 221 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023—2027 (M.O. nr. 227/18.03.2024)
 
● Ordin nr. 620 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile (M.O. nr. 234/20.03.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane