Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia, publicate în Monitorul Oficial al României – Partea I, în intervalul 05.10.2022 – 11.10.2022


 • Hotărâre nr. 1192 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/2022 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 (M.O.nr. 968/05.10.2022)
 
 • Hotărâre nr. 1188 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022 – 2027 (M.O.nr. 969/05.10.2022)
 
 • Ordin nr. 120 emis de A.N.R.E privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de investigaţii desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 (M.O.nr. 969/05.10.2022)
 
 • Lege nr. 280 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 971/05.10.2022)
 
 • Ordin nr. 121 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive” din Programul operaţional Competitivitate (M.O.nr. 972/06.10.2022)
 
 • O.U.G. nr. 135 pentru aprobarea Acordului privind garanţia reciprocă emisă de România în favoarea Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2022 şi la Bruxelles la 4 iulie 2022, în legătură cu Acordul de contribuţie dintre România şi Uniunea Europeană în ceea ce priveşte compartimentul pentru statele membre în cadrul programului InvestEU, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022 (M.O.nr. 974/06.10.2022)
 
 • Ordin nr. 1544 emis de M.A.T. privind aprobarea Procedurii de certificare şi monitorizare online pentru programele cu finanţare nerambursabilă aflate în implementare la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului prin intermediul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului, precum şi prin intermediul instituţiilor de credit partenere (M.O.nr. 975/06.10.2022)
 
 • Hotărâre nr. 1206 privind recunoaşterea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România ca fiind de utilitate publică (M.O.nr. 976/07.10.2022)
 
 • Ordin nr. 3033 emis de M.F. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION (M.O.nr. 976/07.10.2022)
 
 • Ordin nr. 5733 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor (M.O.nr. 979/07.10.2022)
 
 • Ordin nr. 5732 emis de M.E. privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual (M.O.nr. 981/10.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane