Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.02.2024– 20.02.2024

● Ordin nr. 379 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 380 emis de M.J. privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informaţii şi documente din registrul comerţului (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 381 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru informaţiile şi documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvenţă (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 124 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 125 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane