Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.06.2023 – 21.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.06.2023 – 21.06.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.06.2023 – 21.06.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

14.06.2023 – 21.06.2023
 

● Lege nr. 170 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume – fructe şi cartofi (M.O. nr. 532/15.06.2023)
 
● Ordin nr. 243 emis de M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 (M.O. nr. 539/16.06.2023)
 
● Hotărâre nr. 554 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice 2023 – 2027 (M.O. nr. 540/16.06.2023)
 
● Ordin 756 emis de M.E. pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 14 – 2021 „Instalaţii pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule – GNCV” (M.O. nr. 544/19.06.2023)
 
● Ordin nr. 755 emis de M.E. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „Electric Up”(M.O. nr. 547/19.06.2023)
 
● Ordin nr. 1200 emis de M.D.L.P.A. privind aprobarea unei scheme de minimis destinate finanţării obiectivelor specifice OSR 2.2 – Promovarea energiei regenerabile conform Directivei (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevăzute în cadrul acesteia, OSR 4.5 – Asigurarea accesului egal la asistenţă medicală şi promovarea rezilienţei sistemelor de sănătate, inclusiv a asistenţei medicale primare, şi promovarea tranziţiei de la asistenţa instituţională la cea familială şi comunitară, OSR 4.6 – Consolidarea rolului culturii şi al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială şi inovarea socială şi OSI 6.3 – Consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acţiunilor interpersonale prin Programul Interreg VI – A România – Ungaria (M.O. nr. 547/19.06.2023)
 
● Ordin nr. 1.676 emis de M.M.A.P. pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.523/2022 privind aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor (M.O. nr. 560/21.06.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane