Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 14.07.2022 – 19.07.2022

● Lege nr. 212 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (M.O. nr. 708/14.07.2022),
 
Lege nr. 216 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative (M.O. nr. 709/14.07.2022),
 
Ordonanța nr. 13 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie – returnare pentru ambalaje nereutilizabile (M.O. nr. 709/14.07.2022),
 
Ordin nr. 1218 emis de M.T.I. pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 (M.O. nr. 709/14.07.2022),
 
Hotărâre nr. 876 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016 (M.O. nr. 712/15.07.2022),
 
Ordin nr. 1201/382 emis de M.A.T si S.T.S. privind dezvoltarea, administrarea şi utilizarea Sistemului informatic integrat de gestionare a schemelor de ajutor de stat – IMM RECOVER, în vederea implementării programelor naţionale de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi în vederea gestionării schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii (M.O. nr. 714/15.07.2022),
 
Ordin nr. 1667 emis de M.F. pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e – Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO e – Factura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi (M.O. nr. 714/15.07.2022),
 
Ordin nr. 1580/1098/2220 emis de M.F./M.M.S.S./M.S. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr. 715/15.07.2022),
 
Ordonanța nr. 15 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr. 716/15.07.2022),
 
Ordonanța nr. 16 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar – fiscal (M.O. nr. 716/15.07.2022),
 
Ordin nr. 2206 emis M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 718/18.07.2022),
 
O.U.G. nr. 113 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (M.O. nr. 720/18.07.2022),
 
O.U.G. nr. 112 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 721/18.07.2022),
 
Ordin nr. 1669 emis de M.F. pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (M.O. nr. 723/19.07.2022),
 
Lege nr. 220 privind valorificarea adaptată a unor măsuri dovedite benefice pentru instituţiile din domeniul justiţiei instituite pe perioada stării de alertă declarate în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID – 19 (M.O. nr. 724/19.07.2022),
 
Ordin nr. 449 emis de A.N.P.C. privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor (M.O. nr. 725/19.07.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane