Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.11.2023– 21.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.11.2023– 21.11.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.11.2023– 21.11.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 15.11.2023– 21.11.2023

● O.U.G. nr. 100 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 1046/17.11.2023)
 
● O.U.G. nr. 101 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (M.O. nr. 1046/17.11.2023)
 
● Hotărâre nr. 1117 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității — Codul român al sustenabilității (M.O. nr. 1052bis/21.11.2023)
 
● Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea durabilității — Codul român al sustenabilității (M.O. nr. 1052bis/21.11.2023)
 
● Ordin nr. 1341 emis de al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului pentru aprobarea procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 1054/22.11.2023)
 
● Anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1.341/2023 pentru aprobarea procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 1054bis/22.11.2023)C

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane