Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.08.2023 – 22.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.08.2023 – 22.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 16.08.2023 – 22.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

16.08.2023 – 22.08.2023
 

● Ordin nr. 1226 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 743/16.08.2023)
 
● Hotărâre nr. 716 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi (M.O.nr. 744/16.08.2023)
 
● Ordin nr. 3151 emis de A.N.A.F. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)” (M.O. nr. 755/18.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane