Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.04.2024 – 23.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.04.2024 – 23.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.04.2024 – 23.04.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.04.2024 – 23.04.2024

● Ordin nr. 336 emis de M.E. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice (M.O. nr. 366/18.04.2024)
 
● Ordin nr. 984 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale” din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7 „Transformare digitală”, investiţia 9 „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale” (M.O. nr. 368/18.04.2024)
 
● Lege nr. 107 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 (M.O. nr. 370/18.04.2024)
 
● Ordin nr. 621/1227/1028/129/20637 emis de M.F./M.D.L.P.A./M.E.A.T./M.A.D.R./M.C.I.D. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS (M.O. nr. 373/19.04.2024)
 
● Lege nr. 110 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 779 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 723/474/31/1264 emis de A.N.A.F/C.N.A.S./C.N.P.P./A.N.O.F.M. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 20638 emis de M.C.I.D. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022 – 2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării„(M.O. nr. 377/23.04.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane