Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 18.05.2022 – 24.05.2022

●  O.U.G. nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 494/18.05.2022)
 
●   Ordin nr. 1328/56 emis de M.S. și A.N.S.V.A. pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi a modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Ordin nr. 155 emis de A.N.P.C. pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 şi pentru aprobarea instrucţiunilor referitoare la procedura de lucru (M.O. nr. 499/20.05.2022)
 
●   Lege nr. 141 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 144 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 502/23.05.2022)
 
●   Lege nr. 142 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 502/23.05.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane