Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul 14.12.2021 – 20.12.2021

Lege nr. 295 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 (M.O. nr. 1183/14.12.2021),
 
Ordin nr. 1128 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea regulilor de suspendare şi restabilire a activităţilor de piaţă şi a regulilor de decontare aplicabile (M.O. nr. 1187/15.12.2021),
 
O.U.G. nr. 125 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (M.O. nr. 1189/15.12.2021),
 
Ordin nr. 1941 emis de M.F. privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 1191/16.12.2021),
 
Ordin nr. 2340 emis de M.M.A.P. pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 1.287/2018 (M.O. nr. 1194/16.12.2021)
 
Lege nr. 301 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 1195/17.12.2021),
 
●  Lege nr. 302 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007 – 2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014 – 2020 (M.O.nr. 1195/17.12.2021),
 
●  Hotărâre nr. 4 emisă de A.N.E.A.R. privind aprobarea „Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare (M.O.nr. 1198/18.12.2021),
 
●  Lege nr. 303 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O.nr. 1198/18.12.2021),
 
●  Hotărâre nr. 115 privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, valabile în perioada 10.12.2021, ora 00,00 – 8.01.2022, ora 24,00, precum şi pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată (M.O.nr. 1200/17.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 131 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene (M.O. nr. 1201/17.12.2021),
 
●  O.U.G. nr. 130 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 1202/18.12.2021)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane