Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.03.2024 – 27.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.03.2024 – 27.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.03.2024 – 27.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 20.03.2024 – 27.03.2024

● Ordin nr. 371 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (M.O. nr. 242/21.03.2024)
 
●  Ordin nr. 715C emis de M.J. pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară.(M.O. nr. 263/27.03.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane