Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 21.09.2022 – 28.09.2022

● Hotărâre nr. 1164 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate (M.O.nr. 937/26.09.2022)
 
O.U.G. nr. 128 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O.nr. 937/26.09.2022)
 
Ordin nr. 1294 emis de M.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale”(M.O.nr. 944/27.09.2022)
 
Ordin nr. 1364/1383 emis de M.M.S.S. și M.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O.nr. 944/27.09.2022)
 
Ordin nr. 2614 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea IMM-urilor şi a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor industriale şi construcţiilor anexe şi a clădirilor pentru prestări servicii şi construcţii anexe la nivelul întreprinderilor în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (M.O. 945/27.09.2022)
 
Ordin nr. 2615 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor (M.O. 945/27.09.2022)
 
Ordin nr. 2613 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (M.O. 945/27.09.2022)
 
Ordin nr. 2523 emis M.M.A.P. privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiţia I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane“, componenta 3: Managementul deşeurilor (M.O. 946/27.09.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane