Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.02.2023 – 28.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.02.2023 – 28.02.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 23.02.2023 – 28.02.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 23.02.2023 – 28.02.2023

● O.U.G. nr. 5 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 156/23.02.2023)
 
● Hotărâre nr. 144 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022 (M.O. nr. 157/23.02.2023)
 
● Hotărâre nr. 145 pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor (M.O. nr. 157/23.02.2023)
 
● Hotărâre nr. 151 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc (M.O. nr. 159/24.02.2023)
 
● Ordin nr. 965/20.273 emis de M.F./M.C.I.D. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION (M.O. nr. 159/24.02.2023)
 
● Ordin nr. 261 emis de M.E.  pentru punerea în aplicare de către Ministerul Economiei a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) (M.O.nr. 160/24.02.2023)
 
● Hotărâre nr. 153 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (M.O. nr. 161/24.02.2023)
 
● Ordin nr. 71 emis de M.A.D.R.  pentru instituirea bazei de date naţionale privind constituirea unei liste a materialului de reproducere a plantelor ecologic şi în conversie şi/sau cartofi de sămânţă, a animalelor şi păsărilor ecologice şi a animalelor tinere de acvacultură ecologice, destinat comerţului (M.O.nr. 162/24.02.2023)
 
● Ordin nr. 1058 emis de M.F.  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (M.O.nr. 162/24.02.2023)
 
 Lege nr. 43 pentru anularea unor obligaţii fiscale (M.O.nr. 163/24.02.2023)
 
● Ordin nr. 234 emis de A.N.A.F.  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O.nr. 164/27.02.2023)
 
● Ordin nr. 348 emis de M.I.P.E.  pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” (M.O.nr. 164/27.02.2023)
 
● Ordin nr. 216 emis de A.N.A.F.  privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.nr. 165/27.02.2023)
 
● Ordin nr. 20281 emis de M.C.I.D.  privind procedura, metodele şi instrumentele încetării utilizării produselor şi serviciilor provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărui capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă (M.O.nr. 167/27.02.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane