Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.01.2023 – 31.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.01.2023 – 31.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 25.01.2023 – 31.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
25.01.2023 – 31.01.2023

Ordin nr. 626 emis de M.F. privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr. 62/25.01.2023)
 
●  Hotărâre nr. 15 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2023 (M.O.nr. 66/26.01.2023)
 
●  Ordonanță nr. 8 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O.nr. 66/26.01.2023)
 
●  Ordonanță nr. 9 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O.nr. 66/26.01.2023)
 
●  Ordin nr. 744 emis de M.F. pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului actelor de control şi ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecţie economico – financiară (M.O.nr. 70/27.01.2023)
 
●  Ordin nr. 2228/3025 emis de M.M.S.S./M.E. pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 (M.O.nr. 70/27.01.2023)
 
●  Hotărâre nr. 60 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (M.O.nr. 73/27.01.2023)
 
●  Ordin nr. 3 emis de C.N.A.S. privind modificarea anexelor nr. 8 – a, 8 – b şi 8 – c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente – formulare unice pe ţară, fără regim special (M.O.nr. 73/27.01.2023)
 
●  Ordin nr. 21960 emis de M.C.I.D. pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcţional la internet în bandă largă al persoanelor fizice, prin intermediul unei conexiuni la punct fix (M.O.nr. 73/27.01.2023)
 
●  Ordin nr. 10 emis de M.A.D.R./M.M.A.P. privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023 (M.O.nr. 75/27.01.2023)
 
●  Ordin nr. 889 emis de M.F. privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2 miliarde euro, prin redeschiderea emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2026, cupon 5,000%, şi a emisiunii de obligaţiuni scadente în data de 27 septembrie 2029, cupon 6,625%, în cadrul Programului – cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” şi desemnarea administratorilor tranzacţiei (M.O.nr. 78/30.01.2023)
 
●  Ordin nr. 99 emis de M.T.I. pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2023 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, și a rectificărilor la acestea, precum și a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2021, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE — ONU) la Geneva (M.O.nr. 82/31.01.2023)
 
●  O.G. nr. 10 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. h) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale (M.O.nr. 83/31.01.2023)
 
●  O.G. nr. 12 pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și cartea electronică de identitate (M.O.nr. 84/31.01.2023)
 
●  O.G. nr. 16 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O.nr. 86/31.01.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane