Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.09.2022 – 05.10.2022

● Ordin nr. 121 emis de A.N.R.E pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică (M.O.nr. 949/29.09.2022)
 
●  Ordin nr. 1711 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate de instituţiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) şi art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O.nr. 951/29.09.2022)
 
●  Ordin nr. 21451 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Centrul de competenţă”, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”, investiţia 5 „Înfiinţarea şi operaţionalizarea centrelor de competenţă”  (M.O.nr. 953/30.09.2022)
 
●  Lege nr. 273 pentru modificarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (M.O.nr. 954/30.09.2022)
 
●  Ordin nr. 2540 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului interministerial pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii (M.O.nr. 954/30.09.2022)
 
●  Ordin nr. 949 emis de M.E. pentru modificarea unor ordine ale ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kw pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „Electric Up” (M.O.nr. 955/30.09.2022)
 
●  Hotărâre nr. 1181 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu (M.O.nr. 956/30.09.2022)
 
●  O.U.G. nr. 131 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2022 pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină şi motorină şi pentru modificarea art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O.nr. 956/30.09.2022)
 
●  Hotărâre nr. 1187 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe (M.O.nr. 961/03.10.2022)
 
●  Lege nr. 275 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O.nr. 961/03.10.2022)
 
●  Lege nr. 278 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O.nr. 967/04.10.2022)
 
●  Ordin nr. 5439 emis de M.E. privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2023-2024 (M.O.nr. 968/05.10.2022)

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane