Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.11.2023– 06.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.11.2023– 06.12.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.11.2023– 06.12.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.11.2023– 06.12.2023

● Lege nr. 358 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 1083/29.11.2023)
 
● Lege nr. 354  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (M.O. nr. 1088/04.12.2023)
 
● Lege nr. 360 privind sistemul public de pensii (M.O. nr. 1089/04.12.2023)
 
● Ordin nr. 102 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 (M.O. nr. 1092/05.12.2023)
 
● Ordin nr. 4124 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională – componenta 12: Sănătate – investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti (M.O. nr. 1096/05.12.2023)
 
● Ordin nr. 4125 emis de M.S. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS – 0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 – Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 1096/05.12.2023)
 
● O.U.G. 108 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și a altor acte normative (M.O. nr. 1100/06.12.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane