Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul  30.03.2022 – 05.04.2022.

● Ordin nr. 376 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. nr. 305/30.03.2022),
 
Lege nr. 72 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 73 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Lege nr. 74 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 315/31.03.2022),
 
Ordin nr. 63 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Ordin nr. 64 emis de A.N.R.E.  pentru modificarea şi completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021 (M.O. nr. 318/31.03.2022),
 
Lege nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 321/01.04.2022),
 
O.U.G. nr. 33 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială (M.O. nr. 323/01.04.2022),
 
Ordin nr. 366/209 emis de M.F. și M.M.S.S. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2022 (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Ordin nr. 710 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri (M.O. nr. 328/04.04.2022),
 
Lege nr. 76 pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 333/05.04.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane