Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 31.01.2024– 07.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 31.01.2024– 07.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 31.01.2024– 07.02.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 31.01.2024– 07.02.2024

● Ordonanță nr. 19 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 92/31.01.2024)
 
● O.U.G. nr. 5 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 93/31.01.2024)
 
● Ordin nr. 611 emis de M.E.A.T. privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 612 emis de M.E.A.T. privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 613 emis de M.E.A.T.  privind modificarea pct. 7 lit. g) din procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 614 emis de M.E.A.T.  privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 618 emis de M.E.A.T.  privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O. nr. 95/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 210 emis de M.T.I.  pentru punerea în aplicare a Legii nr. 142/2023 privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România (M.O. nr. 98/01.02.2024)
 
● Ordin nr. 154 emis A.N.A.F. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M.O. nr. 100/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 172 emis A.N.A.F. al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 100/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 464 emis de președintele Autorității Vamale Române pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 3.660/2023 privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Procesverbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, cod M.F.-D.G.V. 56-2-6, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor vamali din cadrul Autorității Vamale Române  (M.O. nr. 101/02.02.2024)
 
● 1.861 Instrucțiune a ministrului sănătății privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 101/02.02.2024)
 
● Ordin nr. 106 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a sistemului de cooperare la nivel naţional şi european între entităţile de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL) şi autorităţile naţionale şi europene însărcinate cu punerea în aplicare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor (M.O. nr. 106/06.02.2024)
 
● Ordin nr. 10 emis de A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară a unităţilor, centrelor de colectare, transportatorilor şi mijloacelor de transport rutier din domeniul sănătăţii şi protecţiei animalelor şi pentru completarea, respectiv abrogarea unor acte normative din domeniul sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor (M.O. nr. 109/07.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane