Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 2560 1090

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I   în intervalul  02.02.2022 – 09.02.2022

● Ordin nr. 213 emis de M.S. privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 106/02.02.2022),
 
Hotărâre nr. 146 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură  (M.O. nr. 107/02.02.2022),
 
Ordin nr. 3 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (M.O. nr. 108/03.02.2022),
 
Ordin nr. 179 emis de M.M.A.P. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024 (M.O. nr. 109/03.02.2022),
 
Ordin nr. 180 emis de M.M.A.P. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 (M.O. nr. 110/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 148 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022 (M.O. nr. 111/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 149 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 112/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 147 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022 (M.O. nr. 112/03.02.2022),
 
Hotărâre nr. 171 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (M.O. nr. 114/04.02.2022),
 
Ordin nr. 254 emis de M.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 116/04.02.2022),
 
O.U.G. nr. 5 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România (M.O. nr. 117/04.02.2022),
 
O.U.G. nr. 6 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID – 19 (M.O. nr. 117/04.02.2022),
 
Ordin nr. 260 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS – CoV – 2 (M.O. nr. 118/04.02.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane