Business

Considerații economice, județul Braşov, anul 2022

Considerații economice, județul Braşov, anul 2022 1197 901


Într-un context macroeconomic complex, într- un an marcat de război, inflație și criză energetică, principalii indicatori economici , în județul Brașov, au înregistrat creșteri în anul 2022.

30.132 de agenți economici brașoveni au depus bilanţul aferent anului 2022 până la data de 31.07.2023.
Numarul acestora a crescut cu 5% fata de anul precedent.

STRUCTURA NUMĂRULUI DE COMPANII

De remarcat este faptul că ponderea sectoarelor a rămas aceeași ca și în anul 2021.

73% din totalul agentilor economici activează în Servicii și Comerț & Turism.

Doar 9% dintre companii activează în domeniul Industrie.

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost, în prețuri curente, de 72 miliarde lei (echivalentul a 14,6 miliarde €) cu 17% mai mare decât cea realizată în 2021.

Sectorul de activitate cu cea mai mare progresie în anul 2022 față de anul 2021 este CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH, care a înregistrat o cifră de afaceri de 2,3 miliarde lei, în creștere cu 32% față de 2021.

Sectorul care a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2022, în valoare de 28 miliarde lei și cu o progresie de 15% față de 2021 este sectorul INDUSTRIE, urmat de COMERȚ ȘI TURISM cu o cifră de afaceri de 24,3 miliarde lei și o progresie de 15% față de anul 2021.

Domeniul CONSTRUCȚII a înregistrat o cifră de afaceri de 4,9 miliarde lei cu o progresie de 28%, sectorul SERVICII a obținut o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 15% față de anul 2021, iar AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT a realizat o cifră de afaceri de 1,5 miliarde lei în creștere cu 23% , comparativ cu anul 2021.

 Sectorul cu cea mai mare contributie în realizarea cifrei de afaceri este INDUSTRIA39% din CA, deși în acest sector activează doar 9% din numărul total de agenți economici.

Evoluția cifrei de afaceri pe principalele sectoare de activitate în perioada 2019- 2022 este reflectată în graficul de mai jos:

STRUCTURA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI

Numărul total al salariaţilor agenților economici cu sediile sociale în județul Brașov a fost de 147.386 persoane, cu o crestere de 3% față de anul 2022.

Repartizarea salariaților pe principalele domenii de activitate este următoarea:

CLASAMENTUL DOMENIILOR PRINCIPALE FUNCȚIE DE PRODUCTIVITATE

În anul 2022 sectorul INDUSTRIE a avut 50177 slariați (34%), urmat de SERVICII cu 39423 salariați (27%), COMERT ȘI TURISM cu 34848 salariați (24%), CONSTRUCȚII cu 14754 (10%), AGRICULTURA, SILVICULTURA PESCUIT cu 2794 salariati (2%), CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH cu 5390 salariati (4%).

Numărul salariaților este în creștere cu 3% față de anul 2021, însă este departe de nivelul atins înainte de pandemie (147.386 salariați în 2022 versus 153.168 in 2019). Singurele sectoare care au depășit nivelul din 2019 sunt Cercetare-dezvoltare&High Tech și Construcții).

Productivitatea medie a anului 2022 a înregistrat valoarea de 490 mii lei/ salariat , cu 14 % mai mare comparativ cu anul 2021.

Cel mai productiv domeniu de activitate este COMERT SI TURISM, cu 697.637 lei/ angajat, urmat de INDUSTRIE– 557.325 lei/ angajat, AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT– 534.315 lei, CERCETARE-DEZVOLTARE SI HIGH-TECH 428.989 lei/ angajat, CONSTRUCTII 332.341 lei/ angajat și SERVICII 288.610 lei/angajat.

PROFITUL DIN EXPLOATARE

În ceea ce priveste profitul din exploatare în anul 2022, companiile brașovene au realizat un profit din exploatare în valoare totală de 6 miliarde lei, cu o creștere de 19% față de anul 2021.

Cel mai profitabil domeniu de activitate, în anul 2022, este domeniul SERVICII, care a realizat 32 % din profitul din exploatare înregistrat de companiile brașovene, urmat de AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCUIT un domeniu foarte profitabil, cu o pondere de 30% în profitul total realizat de județ, deși contribuția Agriculturii la cifra de afaceri este de doar 2%.

Exporturile FOB realizate au fost în valoare de 4.252,6 milioane euro, iar importurile CIF au fost de 4.016,6 milioane euro. Comparativ cu anul 2021 valoarea exporturilor a crescut cu 17,1%, iar valoarea importurilor a crescut cu 14,8%.

S-a înregistrat excedent comercial FOB-CIF in valoare de 236,0 milioane euro, iar în anul 2021 s-a înregistrat excedent comercial în valoare de 131,6 milioane euro.

Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (40,4%), mijloacele de transport (24,7%) și metale comune (14,5%).

PROGRAME DE FINANȚARE MULTIANUALE – MICROINDUSTRIALIZARE ȘI COMERȚ-SERVICII 2023

PROGRAME DE FINANȚARE MULTIANUALE – MICROINDUSTRIALIZARE ȘI COMERȚ-SERVICII 2023 1481 1184

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea în consultare publică a programelor de Microindustrializare și Comerț-Servicii 2023. Programele sunt în consultare publică până la data de 28.08.2023. Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea obține ajutor de maxim 500.000 lei fiecare.

Dispoziții generale:
În anul 2023, programul Microindustrializarea va avea buget de 85 de milioane de lei, iar programul Comerț-Servicii, 74,5 milioane de lei. Se estimează că vor fi finanțate 170 de microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) prin programul de Microindustrializare și 149 prin schema Comerț-Servicii.

Valoarea unei finanțări acordate va fi de maxim 500.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui credit de investiții contractat de la o bancă parteneră. Valoarea creditului de investiții solicitat prin program nu poate fi mai mica de 250.000 lei.

Condiții de eligibilitate a beneficiarilor:
Firmele beneficiare ale ajutoarelor de minimis vor trebui să respecte o serie de condiții:

 • să fie înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri;
 • sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii (au până la 249 de angajați și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro);
 • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2020;
 • persoanele care au calitatea de asociaţi sau acţionari și care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
 • nu au datorii la bugetul general consolidate la momentul semnării acordului de finanțare.

Cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descries în grypele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. 2139/2004;
 • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare (exemple de echipamente specific: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, compresoare de aer, pompe, sisteme de ventilație, inclusive lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante;
 • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
 • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 • două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN.

Microindustrializare 2023 – Domenii CAEN eligibile propuse:

 • industria alimentară;
 • fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice;
 • producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
 • fabricarea produselor textile;
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • fabăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
 • prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
 • fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • tipărirea ziarelor;
 • alte activitati de tipărire n.c.a.;
 • fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
 • fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • industria metalurgică;
 • industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
 • fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
 • fabricarea echipamentelor electrice;
 • fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
 • fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
 • fabricarea de mobilă;
 • alte activităţi industriale n.c.a.

Comerț-Servicii 2023 – Domenii CAEN eligibile propuse:

 • tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor
 • repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
 • captarea, tratarea și distribuția apei
 • colectarea și epurarea apelor uzate
 • colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile   
 • activități și servicii de decontaminare
 • lucrări de geniu civil
 • lucrări speciale de construcții
 • comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor   
 • comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
 • comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
 • transporturi terestre și transporturi prin conducte
 • transporturi pe apă
 • transporturi aeriene
 • depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
 • activități de poștă și de curier
 • hoteluri și alte facilități de cazare
 • restaurante și alte activități de servicii de alimentație
 • activități de editare
 • activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
 • activități de difuzare și transmitere de programe
 • telecomunicații
 • activități de servicii în tehnologia informației
 • activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)   
 • activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
 • tranzacții imobiliare
 • activități juridice și de contabilitate
 • activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management
 • activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
 • cercetare-dezvoltare
 • publicitate și activități de studiere a pieței
 • activități veterinare
 • activități de închiriere și leasing
 • activități de servicii privind forța de muncă
 • activități de investigații și protecție
 • activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
 • activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor   
 • învățământ
 • servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
 • activități de asistență socială, fără cazare
 • activități de creație și interpretare artistică
 • activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
 • activități sportive, recreative și distractive
 • reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
 • alte activități de servicii
 • activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Contact: Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Delegația din România & Moldova la Expoziția de Mari Utilaje Agricole – Big Iron Farm Show

Delegația din România & Moldova la Expoziția de Mari Utilaje Agricole – Big Iron Farm Show 1429 1181

Serviciul Comercial al Ambasadei SUA în România, în parteneriat cu Ambasada SUA în Moldova și în colaborare cu Biroul pentru Comerț din Statul Dakota de Nord și Ministerele Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România și Moldova, organizează o delegatie la Expoziția de Mari Utilaje Agricole – Big Iron Farm Show în perioada 9-15 septembrie 2023, în Minnesota, Dakota de Nord (și optional Illinois).

Aceasta delegatie oficiala isi propune sa introduca delegatii la diverse companii din SUA care ofera tehnologie de ultima ora in managementul inteligent al irigatiilor si tehnologie cu energie verde pentru securitatea resurselor de apa si alimente.

In calitate de membru al delegatiei, va puteti bucura de multe beneficii, printre care:

 • Access gratuit la expozitie
 • Asistenta pentru identificarea si intalnirea cu expozantii din SUA
 • Acces gratuit la Pavilionul pentru Vizitatori Internationali, cu sali de intalniri de afaceri si acces la internet
 • Asistenta cu traducerea in timpul intalnirilor
 • Vizitarea de ferme

Pentru mai multe informatii, agenda completa si informatii logistice, va rugam sa-l contactati pe Gabriel Popescu, Specialist Comercial, prin E-mail: gabriel.popescu@trade.gov sau la Telefon: +4 021 200 3312; Mobil: +4 0722 467 130.

Conferința ”Management operațional pe bune”

Conferința ”Management operațional pe bune” 2196 1284


Camera de Comerț și Industrie Brașov  vă invită să luați parte la prima conferință „Management operațional pe bune”, pentru a descoperi soluții practice, dezvăluite din realitatea oamenilor care au reușit. Au reușit să depășească momentele dificile în carieră și să pună în practică ceea ce au învățat de-a lungul anilor, atât din propria experiență, cât și din educație.

Conferința va reuni peste 200 de participanți și se va desfășura în cadrul a două paneluri, din care, la final, vei obține 8 instrumente de lucru, prin care să eficientizezi activitatea ta sau a echipei tale.

Scopul conferinței „Management operațional pe bune” este acela de a oferi antreprenorilor și managerilor 8 instrumente practice, pentru optimizarea activității lor operaționale. Dincolo de dorința de a fi manager și de a conduce, cu toții ne lăsăm absorbiți în partea operațională, ceea ce de foarte multe ori este frustrant și poate deveni chiar supărător, atât pentru noi, cât și pentru echipă.

Paneluri: Vânzări, marketing, producție, financiar, productivitate, HR, management, creștere  și dezvoltare

Cum?  Fiecare speaker care va urca pe scena evenimentului îți va prezenta un instrument care i-a fost util în carieră. Vom discuta o afacere din 8 direcții: vânzări, marketing, producție, financiar, productivitate, resurse umane, management, creștere și dezvoltare.

Agenda conferinței:
12:00 Sosire invitați + Check-in
12:45-13:00 Deschidere conferință
13:00-14:30 Panelul 1: Vânzări • Marketing • Producție • Financiar
14:30-15:00 Coffee Break
15:30-17:00 Panelul 2: Productivitate • Resurse umane • Management • Creștere și dezvoltare
17:00-19:00 Networking

Data: 28 septembrie 2023; Interval orar: 12,00 – 19,00; Locația:  Belvedere Events Center Brașov

Contact: Eleonora ION – Consultant Senior

Conferința Business Brains 2023

Conferința Business Brains 2023 299 168

Conferința Business Brains este organizată de Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabia și se va desfășura în 26 octombrie 2023 la  Brașov, fiind  ocazie unică pentru liderii de afaceri din întreaga țară de a face schimb de experiență și cunoștințe,

Conferința din acest an va fi una foarte interesantă, cu prezentări și discuții susținute de speakeri valoroși, care vor împărtăși informații despre cele mai recente schimbări din business, precum și sfaturi practice despre cum să le faci față.

Programul include workshopuri, paneluri și prezentări din partea unor experți de top din industriile lor, top manageri și investitori cu afaceri de succes pe piețele din SUA, UE, România, Republica Moldova și alte piețe.

Cei 10 speakeri , cu o experiență impresionantă în afaceri, investiții și consultanță, sunt gata să-și împărtășească cunoștințele celor peste 400 de participanți din UE, SUA, UK, România, Moldova: antreprenori, top manageri și investitori vor discuta despre cele mai importante și actuale probleme din business: 2 subiecte în 2 paneluri interesante.

Principalele subiecte ale evenimentului, care să te inspire și să te ajute să afli mai multe despre business:
 • Future of business
  Despre transformarea digitală, necesară pentru a prospera în aceste timpuri incerte și modul în care companiile pot avea un impact pozitiv atât asupra mediului, cât și asupra dezvoltării businessului.
 • Growth and Resilience
  Ce impact au pandemia, războiul și radicalizarea socială asupra vieților noastre, a societății și businessului, dar și cum putem dezvolta branduri durabile, care să prospere în climatul economic dificil de azi.
 • Networking
  O sesiune de networking în cadrul căreia puteți stabili conexiuni cu unele dintre cele mai strălucite creiere din domeniul afacerilor, cu unii dintre cei mai de succes investitori, antreprenori și manageri de top. Și, pentru a face lucrurile mai ușoare, vom începe cu o degustare de vin, hai să o numim un catalizator de comunicare.

Accesul la conferința se va face în limita locurilor disponibile, pe baza de bilet, disponibile pe bilete.businessbrains.ro. 

Participarea online este gratuită, detalii suplimentare vor fi anunțate pe BusinessBrains.ro și rețelele de socializare.

Contact:  Ionela Solomon – Secretar General – Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabia

Situația schimburilor comerciale bilaterale pe primul semestru 2023 RO-SUA

Situația schimburilor comerciale bilaterale pe primul semestru 2023 RO-SUA 1907 1425
Comerțul internațional al SUA, pe primele 6 luni ale anului curent, au însumat 2,586 trilioane dolari, înregistrând o scădere de 3,9% comparativ cu primul semestru al anului trecut. Exporturile totale americane au fost de 1,024 trilioane dolari, ceea ce a reprezentat o diminuare 0,1% comparativ cu perioada similară a anului trecut, în timp ce importurile generale au fost de 1,562 trilioane dolari, ceea ce a reprezentat o scădere de 6,2% comparativ cu primele 6 luni din 2022.

Principalii parteneri comerciali ai SUA au fost în această perioadă de timp: Mexic (396,6 miliarde dolari, 15,7% din totalul schimburilor comerciale), Canada (388,3 miliarde dolari, 15,3%), China (275,5 miliarde dolari, 10,9%), Germania (118,1 miliarde dolari, 4,6%), Japonia (108,5 miliarde dolari, 4,3%), Coreea de Sud (88,1 miliarde dolari, 3,4%), Marea Britanie (70,4 miliarde dolari, 2,8%), India (62,3 miliarde dolari, 2,4%), Taiwan (60,6 miliarde dolari, 2,4%) și Țările de Jos (58,9 miliarde dolari, 2,3%).
Principalii destinatari ai exporturilor americane au fost: Canada (177,7 miliarde dolari, 17,7% din totalul exporturilor SUA), Mexic (160,5 miliarde dolari, 16,0%), China (72,5 miliarde dolari, 7,2%), Țările de Jos (40,3 miliarde dolari, 4,0%), Marea Britanie (38,4 miliarde dolari, 3,8%), Germania (38,4 miliarde dolari, 3,8%), Japonia (37,3 miliarde dolari, 3,7%), Coreea de Sud (31,4 miliarde dolari, 3,1%), Brazilia (22,7 miliarde dolari, 2,3%) și Belgia (22,0 miliarde dolari, 2,2%).
Principalele țări exportatoare pe piața americană au fost: Mexic (236,0 miliarde dolari, 15,5% din totalul importurilor americane), Canada (210,6 miliarde dolari, 13,8%), China (202,9 miliarde dolari, 13,3%), Germania (79,7 miliarde dolari, 5,2%), Japonia (71,1 miliarde dolari, 4,7%), Coreea de Sud (56,7 miliarde dolari, 3,7%), Vietnam (52,7 miliarde dolari, 3,5%), India (42,4 miliarde dolari, 2,8%), Taiwan (40,8 miliarde dolari, 2,7%) și Irlanda (39,9 miliarde dolari, 2,6%).
Din regiunea țării noastre:
o Polonia este al 33-lea partener bilateral, cu 12,0 miliarde dolari (0,47% din totalul schimburilor), urmată de
o Ungaria (al 43-lea partener comercial, cu 6,6 miliarde dolari sau 0,26 din totalul schimburilor),
o Cehia (al 45-lea partener comercial, cu 5,9 miliarde dolari sau 0,23 din totalul schimburilor),
o Slovacia (al 55-lea partener comercial, cu 4,3 miliarde dolari sau 0,17 din totalul schimburilor),
o Slovenia (al 72-lea partener comercial, cu 1,9 miliarde dolari sau 0,07 din totalul schimburilor),
o Grecia (al 73-lea partener comercial, cu 1,9 miliarde dolari sau 0,07 din totalul schimburilor),
o Ucraina (al 82-lea partener comercial, cu 1,3 miliarde dolari sau 0,05 din totalul schimburilor), Bulgaria (al 83-lea partener comercial, cu 1,1 miliarde dolari sau 0,04 din totalul schimburilor),
o Croația (al 90-lea partener comercial, cu 855 milioane dolari sau 0,03 din totalul schimburilor),
o Serbia (al 99-lea partener comercial, cu 487 milioane dolari sau 0,01 din totalul schimburilor),
o Macedonia de Nord (al 133-lea partener comercial, cu 166 milioane dolari sau 0,006 din totalul schimburilor),
o Albania (al 148-lea partener comercial, cu 109 milioane dolari sau 0,004 din totalul schimburilor),
o Kosovo (al 161-lea partener comercial, cu 86 milioane dolari sau 0,003 din totalul schimburilor),
o Bosnia-Herțegovina (al 162-lea partener comercial, cu 82 milioane dolari sau 0,003 din totalul schimburilor),
o Republica Moldova (al 163-lea partener comercial, cu 81 milioane dolari sau 0,003 din totalul schimburilor) și
o Muntenegru (al 182-lea partener comercial, cu 31 milioane dolari sau 0,001 din totalul schimburilor).

Țara noastră, cu 2,692 miliarde dolari “dus-întors” reprezintă al 64-lea partener de afaceri al SUA – primul semestru al anului în curs – acest nivel reprezentând 0,107% din totalul schimburilor comerciale americane cu restul lumii.
Schimburile comerciale bilaterale româno-americane au cunoscut o evoluție ascendentă în primul semestru al acestui an (sintetizăm aceste rezultate și în tabelul de mai jos), urcând de la nivelul de 2,247 miliarde dolari (la nivelul semestrului I 2022) la nu mai puțin de 2,691 miliarde dolari, deci o creștere de 19,8%, exporturile avansând de la 1,710 miliarde dolari în 2022, la 1,999 miliarde dolari (sau o creștere de 16,9%), în timp ce importurile au crescut cu 28,9%, de la 536,8 milioane dolari la 692,4 milioane dolari.
De asemenea, balanța comercială bilaterală a cunoscut o îmbunătățire semnificativă – în avantajul comerțului românesc – avansând cu 11,4% de la un sold pozitiv de 1,173 miliarde dolari anul trecut, la 1,307 miliarde dolari pe primele șase luni ale anului curent.
Având în vedere aceste date statistice preliminare (date oferite de Statistica SUA), se poate estima un nivel al schimburilor comerciale bilaterale româno-americane, la finele acestui an, de cel puțin 5,5 miliarde dolari (nou record al relației!).

Sumarizând – la nivel de 2 cifre tarifare – principalele grupe de mărfuri exportate de țara noastră pe piața americană, în primul semestru al anului 2023 (valori de peste 20 milioane dolari), au fost reprezentate de:
 85 – mașini și echipamente electrice (24,7% din totalul exporturilor românești, respectiv 462,0 milioane dolari, cu o creștere de 37,5% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 84 – mașini și echipamente mecanice (14,1%, respectiv 264,5 milioane dolari, cu o creștere de 15,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 73 – articole din fier sau oțel (8,9% din totalul exporturilor românești, respectiv 167,3 milioane dolari, cu o creștere de 85,5% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 40 – cauciuc și articole din cauciuc (7,9% din totalul exporturilor românești, respectiv 147,6 milioane dolari, cu o creștere de 38,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 72 – fier și oțel (7,3% din totalul exporturilor românești, respectiv 136,9 milioane dolari, cu o scădere de 29,9% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 30 – produse farmaceutice (5,7% din totalul exporturilor românești, respectiv 106,4 milioane dolari, cu o creștere de 70% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 90 – instrumente de măsură și control (4,4% din totalul exporturilor românești, respectiv 83,1 milioane dolari, cu o creștere de 38,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 62 – articole de îmbrăcăminte, nu din cele tricotate sau croșetate (3,8% din totalul exporturilor românești, respectiv 70,8 milioane dolari, cu o creștere de 5,9% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 87 – vehicule, altele decât cele pe cale rulantă (3,4% din totalul exporturilor românești, respectiv 63,9 milioane dolari, cu o creștere de 35,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 44 – lemn și articole din lemn (2,8% din totalul exporturilor românești, respectiv 53,6 milioane dolari, cu o scădere de 58,7% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 94 – mobilă și articole de mic mobilier (2,7% din totalul exporturilor românești, respectiv 52,2 milioane dolari, cu o scădere de 17,4% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 99 – diverse mărfuri neprecizate (2,0% din totalul exporturilor românești, respectiv 37,6 milioane dolari, cu o creștere de 3,1% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 64 – încălțăminte (1,5% din totalul exporturilor românești, respectiv 29,0 milioane dolari, cu o creștere de 8,7% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 88 – aeronave și părți ale acestora (1,4% din totalul exporturilor românești, respectiv 27,9 milioane dolari, cu o creștere de 55,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 98 – articole clasificate special (1,3% din totalul exporturilor românești, respectiv 24,1 milioane dolari, cu o creștere de 33,3% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut),
 39 – plastic și articole din plastice (1,0% din totalul exporturilor românești, respectiv 20,0 milioane dolari, cu o creștere de 12,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut) și
 00 – restul produselor (6,5% din totalul exporturilor românești, respectiv 123,0 milioane dolari).

Se poate menționa că nu mai puțin de 483 de articole tarifare (la nivel de 4 cifre) au făcut obiectul exporturilor românești de pe piața americană, distribuția acestora (număr articole și pondere în total exporturi) fiind următoarea: 40 articole (poziții tarifare) cu valori de peste 10,0 milioane dolari (80,4% din total exporturi, la 6 poziții tarifare fiind consemnate scăderi comparativ cu semestrul I 2022), 17 articole cuprinse între 5,0 milioane dolari și 9,99 milioane dolari (6,7% din total exporturi), 71 de articole cuprinse între 1 milion dolari și 4,99 milioane dolari (9,3% din total exporturi), 54 de articole cuprinse între 500 de mii și 999 mii dolari (2,1% din total exporturi) și 301 de articole cuprinse între 0 și 499 de mii dolari (1,5% din total exporturi).
Principalele produse românești exportate pe piața americană (niveluri de peste 20 milioane dolari), în primul semestrul al anului 2023, au fost reprezentate de:
• 7304 – tuburi și țevi, fără sudură, din fier sau oțel, cu 134,9 milioane dolari (cu o creștere de 126% față de primele 6 luni din 2022) și cu 7,2% din totalul importurilor americane din România
• 7224 – produse semifabricate din oțel aliat, cu 124,2 milioane dolari (cu o scădere de 31,7% față de primele 6 luni din 2022) și cu 6,6% din totalul importurilor americane din România
• 4011 – anvelope radiale pneumatice noi, din cauciuc, cu 122,6 milioane dolari (cu o creștere de 38,2% față de primele 6 luni din 2022) și cu 6,5% din totalul importurilor americane din România
• 8517 – mașini pentru recepția, conversia și transmiterea sau regenerarea vocii, a imaginilor sau a altor date, cu 109,9 milioane dolari (cu o creștere de 55,5% față de primele 6 luni din 2022) și cu 5,8% din totalul importurilor americane din România
• 3004 – medicamente nespecificate, sub formă de doze, cu 106,3 milioane dolari (cu o creștere de 136% față de primele 6 luni din 2022) și cu 5,7% din totalul importurilor americane din România
• 8543 – alte utilaje de la această subpoziție tarifară, cu 69,4 milioane dolari (cu o creștere de 36,7% față de primele 6 luni din 2022) și cu 3,7% din totalul importurilor americane din România
• 8537 – alte plăci, panouri, console, birouri, dulapuri, echipate cu aparate pentru control electric, cu 65,3 milioane dolari (cu o creștere de 69,9% față de primele 6 luni din 2022) și cu 3,5% din totalul importurilor americane din România
• 8482.20 – rulmenți cu role conice, inclusive ansambluri cu conuri și role, cu 64,6 milioane dolari (cu o creștere de 18,8% față de primele 6 luni din 2022) și cu 3,4% din totalul importurilor americane din România
• 8708 – părți și accesorii pentru motoare de vehicule de la pozițiile 8701 până la 8705, cu 62,5 milioane dolari (cu o creștere de 38,1% față de primele 6 luni din 2022) și cu 3,3% din totalul importurilor americane din România
• 8536 – comutatoare, cu 44,3 milioane dolari (cu o creștere de 2% față de primele 6 luni din 2022) și cu 2,3% din totalul importurilor americane din România
• 4407 – lemn de brad și molid, tăiat sau tăiat longitudinal, cu 42,6 milioane dolari (cu o creștere de 42,7% față de primele 6 luni din 2022) și cu 2,2% din totalul importurilor americane din România
• 9999 – importuri estimate de tranzacții cu valoare redusă, cu 37,6 milioane dolari (cu o creștere de 3,1% față de primele 6 luni din 2022) și cu 2% din totalul importurilor americane din România
• 8501 – alternatoare și generatoare, cu 36,2 milioane dolari (cu o creștere de 24,9% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,9% din totalul importurilor americane din România
• 8504 – convertoare statice, cu 31,8 milioane dolari (cu o creștere de 30,3% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,7% din totalul importurilor americane din România
• 9403 – mobilier (nu scaune) din lemn, cu 30,9 milioane dolari (cu o scădere de 16,4% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,6% din totalul importurilor americane din România
• 8807 – părți ale articolelor de la pozițiile 8801, 8802 sau 8806, cu 27,8 milioane dolari (cu o creștere de 56% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,5% din totalul importurilor americane din România
• 8481 – robinete, supape și aparate similar pentru țevi, cu 25,2 milioane dolari (cu o scădere de 43,6% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,3% din totalul importurilor americane din România
• 7312 – fier sau oțel, sârmă torsadată, cu 23,5 milioane dolari (cu o creștere de 16,9% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,2% din totalul importurilor americane din România
• 6204 – costume, ansamble, jachete pentru femei sau fete, nu din cele croșetate sau tricotate, cu 22,4 milioane dolari (cu o scădere de 0,7% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,2% din totalul importurilor americane din România
• 8544 – seturi de cabluri de aprindere, izolate, cu 22,4 milioane dolari (cu o creștere de 109% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,2% din totalul importurilor americane din România
• 8413 – pompe pentru lichide, care nu sunt echipate cu un dispozitiv de măsurare, cu 21,7 milioane dolari (cu o creștere de 110% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,1% din totalul importurilor americane din România și
• 9030 – instrumente și aparate pentru măsurarea sau verificarea tensiunii, curentului, rezistenței sau puterii electrice, cu 20,3 milioane dolari (cu o creștere de 48,7% față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,1% din totalul importurilor americane din România
În afară de aceste subpoziții tarifare se poate menționa că înregistrează creșteri impresionante produse precum:
• 8428 – echipamente de ridicat, mânuit sau încărcat, cu 18,9 milioane dolari (cu o creștere de peste 8 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 1,0% din totalul importurilor americane din România
• 8525 – aparate de transmisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, emisie tv sau radio, cu 12,8 milioane dolari (cu o creștere de peste 4 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 0,7% din totalul importurilor americane din România
• 8531 – aparate electrice de semnalizare sonoră sau vizuală, cu 11,0 milioane dolari (cu o creștere de peste 3 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 0,6% din totalul importurilor americane din România
• 9019 – aparate de mecanoterapie, testare aptitudini psihologice, cu 3,2 milioane dolari (cu o creștere de peste 11 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 0,1% din totalul importurilor americane
• 1902 – paste, chiar gata umplute sau prepárate, inclusiv spaghetti, lasagna etc, cu 2,0 milioane dolari (cu o creștere de peste 8 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 0,1% din totalul importurilor americane

Sumarizând – la nivel de 2 cifre tarifare – principalele grupe de mărfuri importate de țara noastră din SUA, în primul semestru al anului 2023 (valori de peste 20 milioane dolari), au fost reprezentate de: :
 85 – mașini și echipamente electrice (cu 141,2 milioane dolari, reprezentând 24,6% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de 49,1% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 84 – mașini și echipamente mecanice (cu 71,6 milioane dolari, reprezentând 12,5% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de 15,7% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 87 – vehicule, altele decât cele pe cale rulantă (cu 66,8 milioane dolari, reprezentând 11,6% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de 71,2% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 90 – echipamente și dispozitive optice, fotografice sau cinematografice, instrumente de măsură și control (cu 52,8 milioane dolari, reprezentând 9,2% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de 15,6% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 72 – fier și oțel (cu 28,6 milioane dolari, reprezentând 5% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de aproape 10 ori comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 88 – aeronave și părți din acestea (cu 28,3 milioane dolari, reprezentând 4,9% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere exponențială de 187% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022),
 39 – plastic și articole din plastic (cu 23,3 milioane dolari, reprezentând 4% din totalul produselor exportate de SUA în România, grupă de produse care înregistrează o creștere de 41,5% comparativ cu perioada corespunzătoare a anului 2022) și
 00 – restul produselor (cu 124,4 milioane dolari, reprezentând 21,7% din totalul produselor exportate de SUA în România).

Se poate menționa că nu mai puțin de 489 (la nivel de 4 cifre) articole tarifare au făcut obiectul importurilor românești de pe piața americană, distribuția acestora (număr articole și pondere în total importuri) fiind următoarea: 14 articole (poziții tarifare) cu valori de peste 10,0 milioane dolari (48,3% din total importuri și toate articolele au înregistrat creșteri comparative cu semestrul I 2022), 13 articole cuprinse între 5,0 milioane dolari și 9,99 milioane dolari (15% din total importuri și doar la 1 poziție tarifară a fost consemnată scădere comparativ cu semestrul I 2022), 68 de articole cuprinse între 1 milion dolari și 4,99 milioane dolari (26% din total importuri), 43 de articole cuprinse între 500 de mii și 999 mii dolari (5,5% din total importuri) și 351 de articole cuprinse între 0 și 499 mii dolari (5,2% din total importuri).

Principalele produse americane exportate pe piața românească, în primul semestrul al anului 2023 (niveluri de peste 20 milioane dolari), au fost reprezentate de:

 • 8529 – părți de televizoare, radio și aparate radar, cu 39,9 milioane dolari (cu o creștere de peste 32 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 6,9% din totalul exporturilor americane în România
 • 8517 – mașini pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, imaginii sau alte date, cu 31,0 milioane dolari (cu o creștere de 35,2% față de primele 6 luni din 2022) și cu 5,4% din totalul exporturilor americane în România
 • 8701 – alte tractoare, pentru utilizare în agricultură, cu 27,9 milioane dolari (cu o creștere de 99,4% față de primele 6 luni din 2022) și cu 4,8% din totalul exporturilor americane în România
 • 7220 – produse plate din oțel inox, cu lățimea sub 600 mm, cu 25,6 milioane dolari (cu o creștere de aproape 270 de ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 4,5% din totalul exporturilor americane în România
 • 8544 – cabluri isolate din fibră optică sau fibre acoperite individual, cu 25,3 milioane dolari (cu o creștere de aproape 6 ori față de primele 6 luni din 2022) și cu 4,4% din totalul exporturilor americane în România
 • 8800 – avioane civile, motoare, echipamente și piese, cu 127,8 milioane dolari (cu o creștere de 166% față de primele 6 luni din 2022) și cu 4,2% din totalul exporturilor americane în România
Material primit prin amablitatea domnului Răzvan DUMITRESCU – Minister Counselor for Economic Affairs
Ambasada României în SUA
+1 202 8730063
washington.economic@mae.ro

Eveniment de brokeraj ”DEICy 2023 ”

Eveniment de brokeraj ”DEICy 2023 ” 1000 461

Centrul Enterprise Europe Network Braşov din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov vă invită, în calitate de co-organizator, să vă alăturați  evenimentului de  brokeraj  Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity, pe platforma https://deicy2023.b2match.io/home, organizat de Universitatea din Varșovia.

DEICy oferă o varietate de sesiuni captivante, inclusiv sesiuni plenare inspiraționale, ateliere informative și întâlniri B2B. Prin acest eveniment puteți dobândi cunoștințe, oportunități de networking și potențialul de a dezvolta noi conexiuni în afaceri și știință..

Evenimentul DEICy 2023 Digital Economy, organizat de Laboratorul de Economie Digitală al Universității din Varșovia, este un eveniment virtual care se concentrează pe provocările și oportunitățile generate de transformarea digitală în curs. Scopul acestui eveniment este de a aduce împreună cercetători, companii, parteneri din industrie și organizații pentru a crea o rețea puternică și o înțelegere a diferitelor aspecte ale economiei digitale, inclusiv inteligența artificială, internetul lucrurilor (IoT) și securitatea cibernetică.

Evenimentul de brokeraj va explora realizările și provocările recente în următoarele domenii:

 • Transformarea digitală
 • Internet of Things (IoT)
 • Securitatea Cibernetică

Evenimentul DEICy 2023 Digital Economy este o adunare virtuală cuprinzătoare care explorează peisajul multidimensional al transformării digitale.

Companiile interesate au opțiunea de a participa la eveniment virtual 20-24 noiembrie 2023.
Înscrierile se pot face online, până în data de 24 noiembrie 2023.

Dacă sunteți interesat să participați la acest eveniment, vă rugăm să ne confirmați interesul dumneavoastră pentru participarea la matchmaking pe adresele de e-mail ioana.brisiuc@ccibv.ro sau mark.stanciu@ccibv.ro și vă asigurăm de întreaga noastră asistență pe toată perioada înregistrării și participării la acest eveniment.

Scopul acestor întalniri este de a ajuta companiile să găsească parteneri de afaceri cu care să colaboreze în domeniile aferente lucrării cu tehnologii fără pilot și autonome.

_____________________________________________________________
Cum puteţi beneficia de serviciile oferite de EEN Braşov în cadrul B2B?
Publicați și prezentați produsele, proiectele, serviciile sau nevoile dvs. de afaceri pentru participanții la eveniment;
Inițiați și aranjați ședințele pre-programate 1: 1 la eveniment;
Generați oportunități și întâlniți noi firme;
Rămâneți cu un pas în fața concurenților dvs., fiind prezenți la eveniment

EEN Braşov este alături de dvs. cu consultanţă personalizată pentru:
• Creare profil de activitate firmă;
• Identificare parteneri cu potenţial de cooperare după domeniul solicitat;
• Identificare oportunităţi de afaceri prezente şi viitoare.

Thessaloniki International Fair (TIF)

Thessaloniki International Fair (TIF) 318 159
În perioada 9 – 17 septembrie 2023, va avea loc, la Salonic, cea de-a 87-a ediție a Thessaloniki International Fair (TIF), unul dintre cele mai importante evenimente expoziționale din domeniul afacerilor, financiar, social și cultural din Sud-Estul Europei.

Târgul are un caracter general, unde companiile prezintă ultimele noutăţi în domenii precum energie – economia circulară, gastronomie și nutriție, digital și startup-uri, educație și antreprenoriat, mobilier și echipamente pentru locuință etc, iar ţările participante au posibilitatea să prezinte oportunităţile de afaceri şi investiţionale.

Menţionăm că, acest eveniment s-a bucurat în fiecare an de un real succes, datorat prezenţei internaţionale şi a numărului mare de vizitatori (peste 200.000 de vizitatori și 1500 de expozanți în anul 2022), precum şi a participării oficialităţilor guvernamentali de cel mai înalt nivel și a evenimentelor conexe organizate.

Totodată, TIF este punctul de întâlnire anual al conducerii politice a Greciei cu cetățenii săi, cu scopul de a-i informa despre agenda politică și economică a țării pentru anul viitor.  Anul acesta mediatizarea va fi garantată şi prin multitudinea şi anvergura manifestărilor paralele organizate cu această ocazie de instituţiile guvernamentale elene.

Calendarul actualizat cu târgurile și manifestările expoziționale care vor fi organizate de centrul expozițional HELEXPO din Salonic în 2023 și 2024, poate fi accesat mai jos.

Material primit prin amabilitatea domnului Silviu ZELENIUC – Economic Counsellor,Economic & Commercial Promotion Office
Consulatul General al României în Thessaloniki, Republica Elenă
Theagenous Charisi 78, 546 39 Thessaloniki
T: +30 231 034 0089
M: +30 698 195 3417
E: salonic.economic@mae.ro
http://salonic.mae.ro

Eveniment de brokeraj ”DroneTech World Meetings”

Eveniment de brokeraj ”DroneTech World Meetings” 1080 1080

Centrul Enterprise Europe Network Braşov din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov vă invită, în calitate de co-organizator, să vă alăturați  evenimentului de  brokeraj DroneTech World Meetings  pe platforma https://dronetech2023.b2match.io , organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Torun.

DRONETECH reprezintă o oportunitate exclusivă pentru companiile interesate în tehnologii fără pilot și autonome, care se vor dezvolta în următorii ani şi se vor integra în aplicaţii din diverse sectoare.

DroneTech World Meetings este cel mai faimos și important eveniment din Polonia dedicat sectorului dronelor. Este locul ideal de întâlnire pentru oamenii de afaceri cu idei captivante și îndrăznețe, interesaţi de noi schimburi de experienţă.
Acest eveniment unic prezintă un forum internațional de cooperare B2B între companii care doresc să utilizeze tehnologiile fără pliot și autonome în industriile în care activează.

Evenimentul este deschis pentru companiile care se ocupă cu:
– producția și distribuția de drone,
– echipamente de drone și piese de schimb,
– sisteme eoliene și fotovoltaice,
– agricultură și silvicultură modernă,
– imagini aeriene,
– fotografie,
– cinematografie,
– școli și servicii, administrație publică, poliţie, pompieri, salvare, securitate, sectorul umanitar, consultanță și toți ceilalți interesați în domeniul tehnologiei dronelor.

Târgul prezintă soluţii avangardiste şi din sectorul auto și sisteme utilizate în prezent în industrie, transport, recreere, siguranță, educație și știință.

Companiile interesate au două opțiuni de participare la eveniment:

 • la fața locului, în data de 12.10.2023
 • şi virtual, din data de 13.10.2023 până în data de 18.10.2023

Înscrierile se pot face online, până în data de 11 octombrie 2023.

Dacă sunteți interesat să participați la acest eveniment, vă rugăm să ne confirmați interesul dumneavoastră pentru participarea la matchmaking pe adresele de e-mail ioana.brisiuc@ccibv.ro sau mark.stanciu@ccibv.ro și vă asigurăm de întreaga noastră asistență pe toată perioada înregistrării și participării la acest eveniment.

Scopul acestor întalniri este de a ajuta companiile să găsească parteneri de afaceri cu care să colaboreze în domeniile aferente lucrării cu tehnologii fără pilot și autonome.

_____________________________________________________________
Cum puteţi beneficia de serviciile oferite de EEN Braşov în cadrul B2B?
Publicați și prezentați produsele, proiectele, serviciile sau nevoile dvs. de afaceri pentru participanții la eveniment;
Inițiați și aranjați ședințele pre-programate 1: 1 la eveniment;
Generați oportunități și întâlniți noi firme;
Rămâneți cu un pas în fața concurenților dvs., fiind prezenți la eveniment

EEN Braşov este alături de dvs. cu consultanţă personalizată pentru:
• Creare profil de activitate firmă;
• Identificare parteneri cu potenţial de cooperare după domeniul solicitat;
• Identificare oportunităţi de afaceri prezente şi viitoare.

Expoziția internațională World Trade Expo 2023

Expoziția internațională World Trade Expo 2023 1477 1182


Vă informăm că, în perioada 3 – 4 octombrie 2023 va avea loc la Centrul Expozitional al “World Trade Center Mumbai” orașul Mumbai / India, cea de-a 4-a ediție a Expoziției și Conferinței Internaționale “World Trade Expo 2023”, eveniment dedicat expunerii ofertei de export de către companiile străine interesate să deruleze activități de comerț pe piața indiană

Manifestarea își propune să încurajeze comerțul și fluxul de investiții dintre India și țările lumii, fiind o platformă pentru IMM-uri pentru a explora noi piețe și a discuta măsurile de facilitare a comerțului, inclusiv tarife, reglementări și infrastructură.  Va reprezenta o oportunitate de a interacționa cu mediul de afaceri și autoritățile indiene pentru identificarea de parteneriate viabile, care să conducă la dezvoltarea și consolidarea schimburilor comerciale bilaterale.

Organizatorul evenimentului este ”World Trade Center Mumbai” având ca partener Asociația Indiană a Industriilor (”All India Association of Industries” – AIAI). Pentru a face mai atractivă această manifestare, organizatorul este dispus să ofere gratuit spații de expunere cu suprafețe de 6m2 dotate cu o masă, scaune, spoturi de lumina si prize electrice, unde cei interesati pot expune materiale promoționale, precum: cataloage, broșuri, bannere, roll-up-uri etc.

In cadrul expoziției sunt prevăzute paneluri de discuții și mese rotunde, prilej cu care vor avea loc întâlniri B2B și G2B.

Contact: World Trade Center (WTC) dna. Deepika Nainani, email : deepika.nainani@wtcmumbai.org, tel : +91.22.6638.7304 și AIAI email: info5@aiaiindia.com, sau pe reprezentantul ARICE la BPCE New Delhi

Material primit prin amabilitatea Domnului Ionut VIZIRU, minister counsellor, HEAD OF ECONOMIC AND COMMERCIAL OFFICE
EMBASSY OF ROMANIA IN NEW DELHI
3/6 Shanti Niketan, New Delhi 110021 / India
tel: +91.11.24.11.10.20