Business

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”. 1417 1068


Camera de Comerț si Industrie Brașov în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova  implementează  în perioada 15.04 – 30.05.2024 ”Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul este  finantat de HELVETAS MOLDOVA prin proiectul OPTIM : proiect de dezvoltare economică, care își propune crearea oportunităților economice noi pentru cetățenii din Republica Moldova, prin investiții în afaceri inovatoare, servicii, tehnologie și accesul acestor afaceri/antreprenori la piețe cu valoare ridicată.

Obiectivul Programului este de a oferi managerilor din Republica Moldova instrumente practice pentru cercetarea pieței românești, stabilirea de relații de afaceri cu companiile românești și construirea de parteneriate pe termen lung. Acest lucru va oferi IMM-urilor din Moldova oportunități mai bune de înțelegere a pieței Uniunii Europene și de promovare a produselor și serviciilor lor pe această piață atractivă.

Obiectivele specifice ale Programului de Formare a Capacităților Managerilor „Republica Moldova – România” sunt:
– Consolidarea capacităților managerilor din Moldova în baza bunelor practici și experienței omologilor lor din România;
– Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților practice ale managerilor de întreprinderi din Republica Moldova în dezvoltarea afacerii lor și în conformitate cu standardele UE/recunoscute internațional;
– Împărtășirea experienței companiilor românești prin exemple practice, întâlniri B2B, vizite individuale sau de grup la întreprinderi românești selectate, cu un model de afaceri puternic și reputație excelentă în domeniul lor de afaceri.

Grup țintă il constituie : manageri de nivel superior și mediu ai IMM-urilor din Republica Moldova interesați să dezvolte relații comerciale cu omologii lor din România sau să inițieze un proiect comun de afacerii.

Programul prevede doua etape:

 1. Program intensiv de training online cu experți din România = acoperă elementele de bază ale managementului modern al afacerilor și prezintă aspectele de leadership pe baza unor studii de caz, istorii de succes, bune practici, cu materiale relevante, prezentări, ghiduri și cărți etc.

Subiectele Programului de Formare a Managerilor includ:
– Comunicare și negociere pentru vânzări eficiente;
– Cercetare de piață pentru accesarea piețelor UE/României
– Canale de intrare pe piață: târguri și întâlniri B2B. Cum să vă pregătiți pentru evenimente B2B;
– Sisteme integrate de management al calității.
– Cerințe ale Uniunii Europene pentru exportul produselor agroalimentare (reglementări și certificare).
– Surse de finanțare a afacerilor și accesarea fondurilor donatorilor UE/internaționali

 1. A doua etapă a Programului include organizarea unei vizite de studiu de 4 zile în Brasov, in perioada 20-24.05.2024, pentru a explora piața românească, a identifica companii românești, potențiali parteneri de afaceri, a desfășura întâlniri individuale de business, schimb de experiența, studierea posibilității de export/import etc.

Scopul misiunii comerciale este acela de a conecta într-un mod practic beneficiarii proiectului cu instituții, organizații și companii din exterior, care pot oferi un element foarte important de asistență tehnică, deoarece le permite acestora să experimenteze personal contextul și funcționarea cunoștințelor teoretice obținute in prima etapă a programului.

Noi,  Camera de Comerț și Industrie Brasov in parteneriat cu alte Camere de Comert cu care colaboram, creem  o cultură de business transparență și  legitimă, atât în relații comerciale,  în achiziții publice, cât și  în accesarea de fonduri nerambursabile prin seminariile și conferințele pe care le oferim mediului de afaceri

Persoană de contact:
Alina Tampa – Director Departament Marketing & PR
e-mail: alina.tampa@ccibv.ro

Finanțări: Programul Fabrici de reciclare Planul Național de Redresare și Reziliență

Finanțări: Programul Fabrici de reciclare Planul Național de Redresare și Reziliență 1412 1068

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță amânarea cu o lună a sesiunii de depunere a proiectelor pentru ”Fabrici de reciclarefinanțat prin PNRR.

Noua perioadă de depunere a proiectelor este intre 14 iunie 2024, ora 10:00 – 13 septembrie 2024, ora 23:59.

Solicitanți eligibili:
Solicitanții eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii din România pentru a desfășura activități de reciclare și colectare a deșeurilor.

Coduri CAEN eligibile:

 • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

Activ eligibile:
Activitățile eligibile pentru construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat (linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcții, depozitare, logistică)

Bugetul alocat:
Bugetul maxim al apelului de proiecte este de 220.000.000 euro, echivalent cu 1.092.102.000 lei.

Finanțarea nerambursabilă maximă este de 8.400.000 euro, echivalent cu 41.698.440 lei.
Finanțarea nerambursabilă minimă este de 500.000 euro, echivalent cu aproximativ 2.487.735 lei.

Cofinanțarea beneficiarilor este de cel puțin 25% din cheltuielile eligibile.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Finanțări: PNRR – Sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor

Finanțări: PNRR – Sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor 1412 1068

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea rundei a II-a a ”Apelului de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor” in cadrul PNRR

Apelul de proiect este unul de tip competitiv, pe bază de criterii de selecție și punctaj, cu depunere la termen astfel:

 • 10 mai 2024, ora 09:00 – data deschiderii apelului
 • 14 iunie 2024, ora 17:00 – data închiderii apelului

 Solicitanți eligibili:
Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt microîntreprinderile, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari.

Activități eligibile:
Activitățile eligibile în cadrul apelului sunt:

 • Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor
 • Producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor, inclusiv reciclare
 • Asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor, inclusiv reciclarea

Valoarea finanțării nerambursabile:
Finanțarea nerambursabilă este de minim 40% din costurile eligibile proiectului.

Alocarea financiară:
Bugetul estimat pentru runda a II-a a apelului de proiecte este de 124.490.504 euro.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Balul caritabil de susținere a educației în Brașov

Balul caritabil de susținere a educației în Brașov 1418 1063
Vineri 24 Mai 2024,  sub egida Perpetuum Nobile,  are loc Balul caritabil de susținere a educației în Brașov, organizat de Clubul Rotary  Kronstadt în parteneriat cu Asociația Brașov 2050.

Data: 24 Mai 2024; ora: 19,30; locația: Hotel Kronwell Brașov

Finanțări: ”Schema de investiții majore în industriile cu tradiție H.G. nr. 300/2024”

Finanțări: ”Schema de investiții majore în industriile cu tradiție H.G. nr. 300/2024” 1418 1061
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea primei sesiuni de înscriere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 300/2024 “schema de investiții majore în industriile cu tradiție la data de 29.07.2024. Proiectele se pot depune până la data de 09.09.2024.

Scopul H.G. mr. 300/2024 este reprezentat de instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv dezvoltarea regională.

Solicitanți eligibili:

 • Solicitanții eligibili sunt întreprinderile nou-înființate, întreprinderile mici, întreprinderile mijlocii și întreprinderile mari.

Investiții eligibile:

 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
 • Fabricarea băuturilor;
 • Prelucrarea lemnului;
 • Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;
 • Fabricarea substanțelor și a produselor chimice;
 • Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
 • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații;
 • Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;
 • Fabricarea echipamentelor electrice;
 • Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
 • Fabricarea altor mijloace de transport;
 • Fabricarea de mobilă;
 • Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile;
 • Alte industrii.

Bugetul alocat:

Bugetul maxim este de aproximativ 2.25 miliarde lei, echivalent cu aproximativ 450 milioane euro.

Bugetul mediu anual este de aproximativ 750 milioane lei, echivalent cu aproximativ 150 milioane euro.

Criterii generale:

 • Să fie înregistrate potrivit Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Să realizeze o investiţie iniţială în România, în maximum 3 ani de la data demarării acesteia, în unul dintre sectoarele eligibile prevăzute de schema de ajutor de stat în anexa nr.1;
 • Să nu intre în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • Să nu se afle în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii și să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
 • Să nu beneficieze de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
 • Să nu efectueze o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială.

Întreprinderile care au avut cel puțin un exercițiu financiar încheiat trebuie să demonstreze că au avut o cifră de afaceri pozitivă în cel puțin unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate și că au avut capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat pentru a putea beneficia de ajutorul de stat.

De asemenea, pentru a fi considerate eligibile, întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă un capital social subscris vărsat de cel puțin 100.000 de lei și să nu aibă acționari care au deținut sau dețin o întreprindere cu același obiect de activitate în România în ultimii doi ani anteriori datei înregistrării cererii de finanțare.

Criterii de eligibilitate cumulative pentru investiții:

 • să fie considerate investiții inițiale (unitate nouă/extindere/diversificare/schimbare fundamentală) sau investiții inițiale care creează o nouă activitate economică (unitate nouă/diversificare in cazul județului Ilfov);
 • să aibă o valoare totală, fără TVA, a costurilor eligibile asociate investiției inițiale, de minimum 50 milioane lei;
 • să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
 • să îndeplinească condiția referitoare la efectul stimulativ;
 • să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de schemă;
 • să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Programul de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”. 1181 884


Camera de Comerț si Industrie Brașov în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită companiile brașovene să participe, gratuit, marți 21 mai 2024 la întâlnirea cu delegația din Republica Moldova, organizată în cadrul Programului de Formare a Capacităților Managerilor ”Republica Moldova-România”.

Cu ocazia vizitei la Brașov, reprezentanții companiilor din Republica Moldova își doresc să cunoască și să viziteze companii brașovene care activează în domenii de activitate similare.

Domeniile de activitate și interese de cooperare: turism, vinificație, fructe proaspete și deshidratate, plante medicinale, nuci, medicină naturistă și cosmetică, miere, hrană pentru pești, materii prime, accesorii și echipamente pentru brutării,  produse de patiserie și cofetărie, vișine în suc propriu (pentru patiserii, brutării), uniforme de lucru (construcții, medicină, hoteluri,etc.) , echipamente medicale, inovații medicale, dispozitive medicale și soluții pentru sistemul de sănătate.

Companiile din Republica Moldova se întâlnesc cu cei interesați de aceste domenii în data de 21.05.2024 la ora 14:00 la sediul CCI Brașov.

Programul cuprinde organizarea de instruiri online și o vizită a reprezentanților companiilor din Republica Moldova la Brașov în perioada 20 mai 2024- 24 mai 2024.

Companiile interesate de o întrevedere vor contacta CCI Brașov la adresa de e-mail:luisa.palos@ccibv.ro, persoană de contact Luisa Paloș, telefon 0728 137727.

Data: 21 Mai 2024; ora: 14,oo; locația: Sediul CCI Brașov, str. Mihail Kogălniceanu 18-20


Persoana de contact:
Luisa Paloș, telefon 0728 137727,

Smart Airport Cities#4

Smart Airport Cities#4 1479 1184

Primăria Ghimbav, în calitate de organizator al evenimentului, împreună cu Asociația Smart City Brașov și sub înaltul patronaj al Institutului Regiunilor Europene, are plăcerea de a vă invita să participați la conferința SMART AIRPORT CITIES Ediția a IV-a care va avea loc în data de 16 Mai 2024 la Angelis Ballroom din Ghimbav.

Eveniment de brokeraj on-line ”Innovat&Match Brokerage”

Eveniment de brokeraj on-line ”Innovat&Match Brokerage” 1932 1449

Vă informăm despre desfășurarea, on line, a evenimentului gratuit de brokeraj  ”Innovat&Match Brokerage”, aflat la cea de-a 18-a ediție!

Innovat&Match este evenimentul de matchmaking al R2B – Research to Business, Expoziție Internațională de Cercetare și abilități deosebite.

Comaniile interesate vor face cunoștință cu parteneri de tehnologie și cercetare pentru afacerea lor. Innovat&match este o modalitate rapidă și ușoară de a întâlni potențiali parteneri de cooperare în cadrul întâlnirilor bilaterale organizate ONLINE.

Înregistrați-vă și prezentați-vă altora creându-vă profilul personalizat și promovând produsele, serviciile și ideile de proiecte pe Piață. Căutați, de asemenea, abilitățile, competențele și serviciile de care aveți nevoie.

Rezervați întâlniri de 30 de minute cu alți participanți, în funcție de disponibilitatea dvs. și pregătiți-vă să profitați la maximum de această oportunitate simplă de creare de rețele.

Evenimentul se concentrează pe 9 subiecte principale:
• AGROALIMENTARE
• CONSTRUCȚII
• INDUSTRIILE CULTURALE ŞI CREATIVE
• TRANSFORMARE DIGITALĂ
• ENERGIE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ
• SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
• MECATRONICA SI MOTORISTICA
• TURISM
• ECONOMIE URBANĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE oferă gratuit suport tehnic la înregistrare, selectare parteneri întâlniri, inclusiv traducere în timpul întâlnirilor.

Dacă sunteți interesați vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la :
Vergil Muraru -Expert Comunicare
INMA – National Institute of Research-Development for Machines and Installation designed to Agriculture and Food Industry – Enterprise Europe Network member
Bucharest, sector 1, Ion Ionescu de la Brad blv, no.6
Mobile phone +40744357250, fax +40212693270,
e-mail:virgil.muraru@gmail.com

Coordonator INMA-ITA:
Dr. Ing. Cornelia Muraru Ionel
tel 0742226193
e-mail:cornelia.muraru.ionel@gmail.com

Campanie de marketing: SOLUȚIE pentru nevoia de forță de muncă a firmelor din județul Brașov

Campanie de marketing: SOLUȚIE pentru nevoia de forță de muncă a firmelor din județul Brașov 1476 1190
Asociația Brașovul Altfel, alături de Camera de Comerț și Industrie Brașov și Patronatul IMM-urilor din Brașov, demarează o campanie de marketing cu scopul de a crește numărul de angajați din județul Brașov.

Lipsa forței de muncă este una dintre provocările importante ale mediului de afaceri brașovean. Un ONG brașovean vine cu o idee nouă pentru a rezolva această situație. Asociația Brașovul Altfel, împreună cu CCI Brașov și PIMM Brașov, desfășoară o campanie de marketing la nivel național, prin care prezintă județul Brașov ca locul în care te poți muta pentru a duce un trai mai bun.

Milioane de români pleacă din țară, pentru că își doresc o calitate a vieții mai bună. Brașovul a crescut mult, din toate punctele de vedere, și oferă o calitate a vieții comparabilă cu multe dintre comunitățile din vestul Europei. Ideea noastră este să promovăm la nivel național nivelul de trai din județul Brașov și astfel să transmitem românilor noștri că avem și aici ce caută ei, când pleacă afară din țară.
Campania o să fie finanțată din donațiile mediului de afaceri. În prima fază avem nevoie de 15.000 lei pe care îi vom folosi pentru a construi o pagină de internet și un plan de marketing pentru promovarea acestei pagini. Ideea de bază a proiectului este să aducem cât mai mulți vizitatori pe pagina de internet, unde, cei interesați să se mute în județul Brașov, găsesc informații despre viața de aici. În faza a doua demarăm o altă strângere de donații, care să acopere suma necesară campaniei de marketing.
Mă bucur pentru că lângă noi sunt două organizații reprezentative pentru mediul de afaceri brașovean, respectiv Camera de Comerț și Industrie Brașov și Patronatul IMM-urilor din Brașov. Sunt sigur că împreună o să reușim să creștem numărul de angajați din județ, a declarat Radu-Valentin Paul, președintele Asociației Brașovul Altfel.

Firmele brașovene duc lipsă serioasă de personal. Mulți dintre marii angajatori au planuri de extindere, dar investițiile lor depind mult de forța de muncă disponibilă sau de planurile care există pentru a crește numărul de angajați. La fel, atunci când o companie caută un loc în care să investească, analizează serios disponibilitatea forței de muncă.

Suntem în contact permanent cu marii angajatori din județ, iar marea majoritate reclamă lipsa de personal. Aceeași situație înclină serios balanța atunci când firme străine vizitează județul Brașov în procesul de prospectare a unei investiții noi.
Ne-a plăcut ideea Asociației Brașovul Altfel și ne alăturăm acestui demers pentru că scopul nostru este să sprijinim mediul de afaceri local, a declarat Daniel Gabor, directorul general adjunct al CCI Brașov.

Economia județului Brașov a crescut mult. Acest lucru înseamnă că și necesarul de forță de muncă este altul. Patronatul IMM-urilor din Brașov este un susținător activ al firmelor mici și mijlocii din județ, astfel că s-au alăturat demersului inițiat de Asociația Brașovul Altfel.

Cifra de afaceri a județului Brașov a crescut. Spre exemplu, în 2022, am avut cea mai mare creștere procentuală, respectiv 7,9%, din România. Am fost peste București și alte orașe. În mod evident a crescut și numărul de angajați. PIMM Brașov este alături de IMM-urile brașovene și cunoaște bine nevoile acestora. Iar nevoia de forță de muncă este în topul provocărilor pe care le avem. Suntem parte din acest demers de a crește numărul de angajați din județul Brașov și sperăm să obținem rezultate cât mai curând, a declarat Eleonora Ion, vicepreședinte PIMM Brașov.

Programul Start-Up Nation 2024

Programul Start-Up Nation 2024 1172 885
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică a proiectului pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii „START-UP NATION – ROMÂNIA“ ediția 2024.

Conform documentului emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, programul va avea doi piloni:

Pilonul I Activarea potențialului antreprenorial al tinerilor:
Acest pilon va avea un buget total de 295.750.000,00 euro și este adresat tinerilor cu vârsta între 18 ani și până în 30 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în program, inclusiv persoane reîntoarse în țară din străinătate.
În cadrul acestei componente se va avea în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 25.000 de persoane, iar ulterior vor fi finanțate 5.250 de întreprinderi înființate. Sprijinul financiar va fi de maximum 250.000 lei/afacere, cu o contribuție proprie de 10%.

Pilonul II Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul țintă :
Acest pilon va avea un buget total de 150.435.295,00 euro și este adresat tinerilor cu vârsta între 30 ani și până în 35 de ani neîmpliniți la momentul înscrierii în program, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, șomerilor (inclusiv șomeri de lungă durată), persoanelor inactive și persoanelor din grupurile dezavantajate pe piața muncii, care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate.

În cadrul acestei componente se va avea în vedere asigurarea accesului la cursuri de formare în vederea dobândirii de competențe antreprenoriale pentru un număr estimat de 4.600 de persoane, iar ulterior vor fi finanțate 2.500 de întreprinderi înființate. Sprijinul financiar va fi de maximum 250.000 lei/afacere, cu o contribuție proprie de 10%.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084