Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Public Virtual

Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Public Virtual

Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Public Virtual 2560 865

Începând cu 1 martie 2022 devine obligatorie înregistrarea în Spațiul Public Virtual  pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale, de către contribuabilii care desfășoară activități economice într -o formă de activitate autorizată.

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, a fost introdusă , începând cu dată de 01 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal central a cererilor, înscrisurilor sau a altor documente prin intermediul Spațiului Privat Virtual. Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent că persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale. În situația în care contribuabilii/ plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric,nu vor fi luate în considerare , urmând că acesta să notifice contribuabilii/ plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță .

Se recomandă contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual, până la dată de 01 martie pentru evita eventualele efecte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într -un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi : pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală , aplicarea unor amenzi, etc.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declarații cereri, solicită documente, verifică situația fiscală proprie, etc.

Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicită înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat,  pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Informații suplimentare cu privire la înrolarea în Spațiul Privat Virtual se pot obține : – accesând portalul ANAF, la secțiunea „Servicii Online” .