Lansare proiect ”DigitALL IMM”

Lansare proiect ”DigitALL IMM”

Lansare proiect ”DigitALL IMM” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  Asociația EURO < 26 și Asociația „Liga de utilitate publică” (LUP), implementează începând cu data de 20.09.2022 proiectul „ DigitALL IMM”, ID SMIS 143346, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/143346.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de adaptarea activității a 36 întreprinderi și 336 angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si a domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin cursuri de formare profesionala si asistenta tehnica in elaborarea unei planificari strategice pe termen lung.
În cadrul proiectului, se vor desfășura cursuri de formare profesională în domeniul competențelor digitale:
– Cursuri de inițiere în competențe informatice
– Cursuri de perfecționare/specializare în competențe digitale.

Rezultate:

  • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
  • 306 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
  • 36 întreprinderi sprijinite
  • 336 angajați care beneficiază de programe de formare
  • 18 evenimente de conștientizare
Contact

Attila Szekely – Manager de proiect

0268 547 084
attila.szekely@ccibv.ro