Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 09.08.2023 – 16.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 09.08.2023 – 16.08.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 09.08.2023 – 16.08.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

09.08.2023 – 16.08.2023
 

● Ordin nr. 180 emis de M.E.A.T. pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism (M.O. nr. 734/09.08.2023)
 
● Ordonanță nr. 28  pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 737/10.08.2023)
 
● Ordonanță nr. 29 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (M.O. nr. 737/10.08.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane