Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.01.2023 – 17.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.01.2023 – 17.01.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.01.2023 – 17.01.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul
10.01.2023 – 17.01.2023

● Lege nr. 21 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O.nr. 28/10.01.2023)
 
Lege nr. 24 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică (M.O.nr. 28/10.01.2023)
 
Ordin nr. 3951 emis de M.S. privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului – verbal de cercetare a cazului de boală profesională (M.O. nr. 29/10.01.2023)
 
Lege nr. 26 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 30/11.01.2023)
 
Ordin nr. 6469 emis de M.E. pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 şi de nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază (M.O. nr. 31/11.01.2023)
 
Lege nr. 34 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 36/12.01.2023)
 
Legea nr. 36 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 36/12.01.2023)
 
Ordin nr. 4197 emis de M.A.T. și M.D.L.P.A. pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020 (M.O. nr. 38/12.01.2023)
 
Ordin nr. 5744 emis de M.J. pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei (M.O. nr. 39/12.01.2023)
 
Lege nr. 39 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 40/13.01.2023)
 
Ordin nr. 3288 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului (M.O. nr. 40/13.01.2023)
 
Ordin nr. 1.073/2022 emis de A.N.O.F.M. pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018 (M.O. nr. 44/16.01.2023)
 
Ordin nr. 18 emis de M.F. privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitulsuportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (M.O. nr. 47/17.01.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane