Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 21.02.2024– 27.02.2024

● Ordin nr. 457 emis de M.I.P.E privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027 (M.O. nr. 143/21.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 120  pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național și local, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice (M.O. nr. 147/22.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 150 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024 (M.O. nr. 152/23.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 152 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectați de creșterea ROBOR (M.O. nr. 154/23.02.2024)
 
● Ordin nr. 464 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat și de minimis „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” (M.O. nr. 155/26.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 138 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156/26.02.2024)
 
● Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156bis/26.02.2024)
 
● Ordin nr. 372 emis de M.I.P.E. privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia (M.O. nr. 159/27.02.2024)
 
● O.U.G. nr. 11 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021—2027 (M.O. nr. 162/27.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane