Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 31.08.2022 – 06.09.2022

● Ordin nr. 1420 emis de M.A.T. privind modificarea punctului 2 subpunctul 2.2 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O.nr. 852/31.08.2022)
 
●  Ordin nr. 111 emis de A.N.R.E. privind modificarea Metodologiei de calculare a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare, inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor reţelei de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2017 (M.O.nr. 853/31.08.2022).
 
●  Ordonanța nr. 31 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O.nr. 857/31.08.2022)
 
●  O.U.G. nr. 119 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (M.O.nr. 864/01.09.2022)
 
●  Hotărîre nr. 1084 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1) – (4), art. 1191 şi 1192 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare (M.O.nr. 873/05.09.2022).

Întocmit, Consilier juridic Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane