Lansare proiect ”Digital în Centru”

Lansare proiect ”Digital în Centru”

Lansare proiect ”Digital în Centru” 1480 1184
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  MAGAZINELE OASIS S.R.L., implementează începând cu data de 23.09.2022 proiectul „ Digital în Centru”, ID SMIS 142903 , proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/142903.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 310 de angajați Regiunea de Dezvoltare Centru urmarind asfel cresterea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele activități:

  • Cursuri de inițiere în competențe informatice
  • Cursuri de perfecționare în competențe digitale
  • Programe de formare digitală destinate specialiștilor IT
  • Cursuri care vor viza digitalizarea marketingului
  • Sprijin acordat întreprinderilor în vederea organizării de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale

 Rezultate:

  • 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
  • 280 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
  • 33 întreprinderi sprijinite
  • 310 angajați care beneficiază de programe de formare
  • 6 evenimente de conștientizare

Manager de proiect: Daniel Gabor

Contact

Daniel Gabor – Manager de proiect

0268 547 084
daniel.gabor@ccibv.ro