Finalizare proiect ”Calificare pentru securitate”

Finalizare proiect ”Calificare pentru securitate”

Finalizare proiect ”Calificare pentru securitate” 1418 1063
Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ADLI BRASOV a finalizat implementarea proiectului “ Calificare pentru securitate”, ID Proiect 135179, începând cu data de 17.08.2023, proiect cofinanțat din  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv  specific  6.12:  Obiectivul proiectului consta în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoanele cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, contract: nr. POCU/726/6/12/135179.

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale.

Grupul țintă al proiectului a cuprins 652 angajați aflați pe piața muncii securității private (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.

În cadrul proiectului, s-au desfășurat următoarele:
Cursuri de calificare AGENT DE SECURITATE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru 148 de participanti (curs autorizat ANC);
– Cursuri de specializare AGENT DE SECURITATE COMPETIȚII SPORTIVE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru 485 de participanti (curs autorizat ANC);
– Activități de consiliere individuală și orientare în carieră, pentru cei 633 de participanți în grupul țintă al proiectului.
 

Data începerii proiectului: 18.03.2021
Data finalizării proiectului: 17.08.2023

Rezultate:

  • Participarea a 633 angajați la cursuri de formare profesională de calificare și specializare autorizate de ANC.
  • Derularea a minim 24 seminarii/workshopuri pentru angajații selectați în vederea obținerii de competențe digitale, competențe antreprenoriale, competențe sociale și competențe civice.
  • 633 angajați selectați și implicați în activitățile proiectului.
  • O campanie de informare și constientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC – realizarea de materiale informative și evenimente de promovare.

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Contact

Manager de proiect:  Neagu Ioana

0268 547 084
ioana.neagu@ccibv.ro