Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Sinteza privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 1474 1179


Camera de Comerț și Industrie Brașov anunţă modificările Codului Fiscal, prin OG 16/2022, ce intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a OG nr. 16/2022 (respectiv data de  18.07.2022)

1.Condiția referitoare la procentul de 80% cifră de afaceri din construcții în venituri totale, în vederea acordării facilităților pentru veniturile din salarii din acest sector (scutire impozit și contribuția la asigurările sociale de sănătate, reducerea cotei de asigurări sociale) trebuie îndeplinită în anul în curs, și nu la sfârșitul anului precedent.

 1. Se includ în categoria veniturilor neimpozabile obținute de persoanele fizice și indemnizațiile primite pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni oncologice.

Modificări  cu aplicabilitate de la 01 august 2022

 1. Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:
– venit brut până la 10.000 inclusiv : 3%
– peste 10.000-66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000
– peste 66.750 :11.650 + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului prevăzut mai sus asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 11.650 lei.

 1. Limitarea aplicării facilităților fiscale în construcții, sectorul agricol și alimentar

În construcții, agricultură și instrustria alimentară, începând cu salariile aferente lunii august plafonul venitului până la care se aplică scutirea scade la 10.000 lei (de la 30.000 lei).

Mai precis, începând cu veniturile aferente lunii august 2022:

 • Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.
 1. Accize

Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

 1. a) 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;
 2. b) 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2023-31 martie 2024 inclusiv;
 3. c) 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;
 4. d) 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv, acciza specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.

Alte prevederi din Ordonanța nr. 16/2022, de modificare a Codului fiscal cu data de 01.08.2022:

 Salariile part-time.
Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale aplicate asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepții:

 • elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani;
 • ucenicii;
 • persoanele cu dizabilități;
 • alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi (ex. locuri de muncă cu condiții deosebite de lucru);
 • pensionarii pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu).

De asemenea, beneficiază de excepție de la suprataxare cei care cumulează în cursul aceleiași luni venituri salarii în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată, aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

 Director General                                                                                                Manager Financiar,

Cosmin ROȘIA-MICU                                                                                           Eleonora CONSTANTIN